+

ავტორიზაცია

სახელი, რომელითაც გაივლით ავტორიზაციას
პაროლი უნდა შეიცავდეს ლათინურ ასოებს და ციფრიების 6 სიმბოლოიან კომბინაციას.
დიჯიპასი სნ